Astrolog Kimdir?

Günümüz adı ile astrolog yani eski tabir ile müneccim yıldızların hareketlerini takip ederek kişilerin karakterleri ve kariyerleri hakkında bilgi veren kişi anlamına gelmektedir. Nücüm eski dilde yıldız name yani yıldız bilimidir, yıldız anlamındaki necm kökünden türetilmiştir.

Astronomi bilim dalı olarak insanlık kadar eski bir yapıya sahiptir ve astrologlar geçmişten günümüze kadar geçen sürede yıldızların hareketlerini inceleyerek bazı konuları aydınlatmak için çalışmışlardır. Eski medeniyetleri incelediğimizde özellikle devlet adamları müneccimlere oldukça fazla değer vermişlerdir ve hemen her yöneticinin çalışmalarından faydalandığı bir müneccimi olmuştur. Özellikle Roma İmparatorluğu’nda müneccimler önemli bir yere sahip olmuşlardır. Orta Çağ yıllarında müneccim olabilmek için üniversitelerde eğitim verilmeye başlanmıştır. Buradan mezun olan müneccimleri ise hükümdarlar saraylarında barındırırlardı. Daha sonraları ise müneccimlik yanlış yollara sapıp fal şekline dönüştürülmeye başlandı ve astronomiden uzaklaştı. Astronomi ise bilim dalı özelliği taşıyarak ilerlemeye başlamıştır. Bu da insanoğlunun bazı şeyleri zamanla yanlış kalıplara soktuğunu göstermektedir.

Müneccimler çalıştıkları dönemlerde yıldızları 12 burç olarak ayırmaya başlamışlardır. Bu yıldızların temeli Zodyak üzerinde yer alan 12 takımyıldızdan gelmektedir. Oluşturulan burçların her birinin ayrı bir özelliği olduğu keşfedilmiştir ve hepsinin ayrı işaretleri vardır. Burçlar kişilerin yıldızlarının yorumlanmasında işe yaramaktadır. Bu yorumlama da kişilerin karakteristik özellikleri ve yaşamlarındaki enerji değişimleri hakkında bilgi vermektedir.

Astrologlar kişiler hakkında daha detaylı bilgiler elde edebilmek için doğum haritaları çıkarırlar. Bu doğum haritalarına horoskop adı da verilmektedir. Doğum haritası çıkarılırken kişinin doğduğu yerin konumu, koordinatları, doğum esnasında gök cisimlerinin hareketleri ve bulundukları konumlar hesaplanırken bulunan bilgiler ışığında kişinin doğduğu yer merkeze konularak bir çember etrafında birleştirilip harita oluşturulur. Daha sonrasında oluşturulan çember her biri 30 derecelik açı ile 12 ayrı eşit parçaya bölünür. Bölünen her parçaya ev adı verilir ve hangi gök cisminin hangi evde olduğu hesaplanarak kişi hakkında yorumlamalar yapılır. Oluşturulan bu haritalar daha ayrıntılı hale getirilerek kişinin gelecekte neler yaşayacağına dair hesaplamalar yapılabilir.

Kişilerin yaşayacaklarını ve içinde bulundukları durumları yorumlamalarından dolayı astrologlara günümüzde falcı gözüyle bakılmasına karşın bu işi yapan kişilerin özel eğitimler alarak çalışmalar yaptıklarını ve yapılan işin bilimsel nitelikli olduğunu unutmamak gerekmektedir. Günümüzde bu algının oluşmasının en önemli nedeni işinin ehli olmamasına rağmen insanların duygularını sömürmeye çalışan kişilerin faaliyetleri diyebiliriz. Ülkemizden bahsedecek olursak şu an hemen hemen her mahallede, sokakta kendisini astrolog ilan eden ve aslında astroloji ile uzaktan yakından alakası olmayan kişilerin sayısı çok fazladır. Bu durum da gerçekten astronomi ile ilgilenen kişilerin itibarını zedelemektedir ve astrolojinin bilim dalı olarak gelişmesini, ilerlemesini engellemektedir. Günümüzde bazı ülkelerde yaşananların aksine astronomi ile ilgilenen kişilere hak ettikleri değer verilmektedir ve astrolojinin gelişmesine katkı sağlanmaktadır.