Astroloji Nedir

• Astroloji kelimesinin kökeni Yunancaya dayanır. Astro, Yunancada Yıldız demektir. Logos kelimesi ise Türkçe karşılığı ise “bilgi”dir. Yani Astrologos kelimesi, düz mantık ile yıldızdan alınan bilgiler anlamına gelmektedir. Genel tanım olarak ise astroloji: Göksel cisimlerin, insanların üzerindeki(karakter, kader) etkileri olarak tanımlanır. Bazı kesimler tarafından fal ve eğlence olarak görülürken, bazı kesim insanlar tarafından gök bilimin bir dalı olarak nitelendirilmektedir.

• Falcılık, bazı insanların yetenekleri doğrultusunda, gelecekten haber verebildiğini iddia etmesiyle doğmuş bir oluşumdur. Sonrasında büyücülük ile paralel olarak gelişmiştir. Astroloji ise, gelecekten haber verme gibi iddialarda bulunmaz. Gelecekte, sizleri ne gibi etkiler içersinde olacağınızı bildirebileceğini iddia eder.

• Astrolojiye göre, çocuk ana rahminden çıkıp, ilk nefesini aldığı anda, karakteri oluşmaktadır. İlk nefes alış anındaki gökyüzü konumu, çocuğun karakterine ve kaderine etki edecektir(Astrolojiye göre).

Günümüz Astrologlarından biri(kendisini genel olarak televizyonlarda görmek mümkündür) bir Televizyon programında, gök cisimlerinin varlıklar üzerindeki etkisinden bahsederken şöyle bir örnek vermiştir:

Bu astrologun, çok değer verdiği kedisi kaybolmuştur. Bir kaç gün aramışlardır ancak kediyi bulamamışlardır. Daha sonra kedinin kaybolduğu andaki gök cisimlerinin konumunu incelemişler ve kedinin doğduğu andaki gök cisimlerinin konumu ile karşılaştırıp, belirli tekniklerde yorumlayarak, bir alış veriş merkezi sonucuna varmışlardır. Evlerine en yakın olan alış veriş merkezi ise ülke çapında hizmet veren bir ulusal markettir. O markete doğru yöneldiklerinde, marketin yakınlarında kediyi bulmuşlardır.

Burada bahsettiğimiz olay, bir astrologun yaşadığını iddia ettiği olaydır. Astroloji de bir takım şeyleri iddia etmektedir. Kesin olan ve ispatlanmış bir yanı yoktur. Zaten bu oluşumla uğraşan Astrologların da kendilerini ve ilgilendikleri konuları ispat etme gibi bir kaygıları da yoktur.

Astrolojinin dikkat ettiği unsurlar, doğum tarihi ve doğum anında gökyüzü konumudur. Kader konusunda, İslami kesim tarafından hoş karşılanmayan yönleri bulunsa da, işini iyi yapan ve astrolojiyi insanların sömürülmesine imkân sağlayan bir alan olarak görmeyen kişiler, şaşırtıcı derecede karakter analizi yapabilmektedir. Bu karakter analizleri illa ki %100 isabetli değildir ancak, karakterinizin bir kısmını dahi olsa, hiç tanımadığınız birinden dinlemek ilgi çekici bir durumdur.