Astrolojide Gezegenler

Astroloji, gökteki yıldızların, gezegenlerin, insanlar üzerindeki etkisini inceleyen bir alandır. Bu etki, daha çok karakteristik özellikler olmakla beraber bazı Astrologlar, bu gezegenlerin kader üzerindeki etkisinden de bahsetmektedir.

Bu etkiler araştırılırken, yıldız haritasına bakılır. Yıldız haritası, olayın gerçekleştiği andaki yıldız ve gezegenlerin pozisyonudur. Yani siz doğduğunuz ve ilk nefesi aldığınız andaki gezegenlerin durumu, sizin yıldız haritası oluşumunuzdur.

Astrolojide, sadece insanların hayvanların değil her şeyin yıldız haritası çıkartılabilir. Ülkemizin kurulduğu andaki gezegenlerin ve yıldızların pozisyonu, Türkiye’nin yıldız haritasını göstermektedir.

Yıldız haritasındaki gezegenlerin bazı belirgin özellikleri vardır. Bu belirgin özelliklerin, kişi karakterine doğrudan etki ettiğine inanılır.

Güneş: Güneş sisteminde bulunan tek yıldız olarak bilinir. Bilinçli olmak, bilinçlilik anlamını ifade eder. Güneş sembolü içersindeki nokta, yaradılışın başını ve özünü sembolize etmektedir.

Ay: Ay dünyanın uydusudur ve tektir. Bu nedenle ay, bilinçaltını yönetir. Ay, sembollerde çanak gibidir. Yani çanak anten gibi aldığını iletir. Ancak ay, çok değişken şekillerde görülebilmektedir. Bu da duygu dünyamızın ve bilinçaltımızın değişken olmasına benzetilir. Bu nedenle ay, Astrolojide bilinçaltını gösterir.

Merkür: Düşünme ve zekâ ile alakalıdır. Kısmen haberleşmeyi de kapsamaktadır.

Venüs: Genel olarak Venüs, kadınları çağrıştıran bir gezegen olmuştur. Kadın denilince de, sevgi ve güzellik gibi konular akla gelmektedir. Ayrıca, duygudaşlık, hoşlanma beğenme duygularını da ifade eder.

Mars: Mars mitolojide savaş tanrısıdır. Sert bir karaktere sahiptir. Mars’a Yunan Mitolojisinden Ares ismi verilir. Savaş denilince akla gelebilecek durumları sembolize eder. Aç gözlülük, hırs, ele geçirme duygusu, mücadele etme, kazanma, galip gelme… Vb. gibi.

Jüpiter: İnanç, hoşgörü ve merhameti ve anlayışı sembolize eder. Bu duygular genel olarak Dinlerde emredildiği için, Din konusunu sembolize ediyor olarak görülebilir.

Satürn: Sağlamlık, korku, zaman, ciddiyet ve sorumluluk durumlarını sembolize eder. Ayrıca saygı ve önemseme gibi durumları sembolize etmektedir.

Uranüs: Farklı olmak, farklı olmak için çabalamaktır. Bu çabalama beraberinde yenilik ve teknolojileri getirir.

Neptün: Genel olarak soyutlukları ifade eder. Hayal âlemi, İlahi duygular, belirsizlik, mistizm gibi…

Pluto: Dönüştürme, güç kurma, kontrol ve yer altı dünyası gibi anlamları sembolize eder.