Halka Bulutsusu Nasıl Gözlemlenebilir?

Halka Bulutsusu Yakıtı biten bir yıldızın dış katmanlarını dışarı atması sonucu Halka Bulutsusu oluşmuştur. Gezegenimsi bir bulutsudur. Gökbilimciler dünyaya 2000 ışık yılından daha yakın olduğunu düşünmektedir. 18. Yüzyılın sonlarında keşfedilmiştir ve çok parlaktır. Keşfedildikten sonra gökbilimciler tarafından Hubble Teleskobu ile gözlemlenmiştir. Gökbilimciler, bulutsunun hareketlerini ve evrimini, fiziksel koşullarını incelemişlerdir. Hubble Teleskobu ile daha ayrıntılı yer […]

İş Etüdü Nedir?

İş Etüdü İş etüdü, işletmelerin daha ekonomik çalışması amacıyla çalışanların iş yapabilme kapasitesini ve gereksinimlerini de göz önüne alarak işin iyileştirilmesidir. Verimliliği arttırmak amaçlanır. Bu nedenle elde bulunan kaynaklarla üretimi arttırmak amacıyla işletmelerde İş Etüdü tekniği kullanılır. İş Basitleştirme eylemi İş Etüdü kapsamında yapılır. İşler parçalara ayrılır ve daha basit ve daha hızlı yapılması sağlanır. […]

Genel Kültür Hangi Bölümlerle İlişkilidir?

Genel kültür insanların çevrelerine ve hayatlarına olan bakış açılarını diğer insanlara yansıtabilmek adına kullanılan en etkin ve en gerçekçi araç olması nedeniyle önemlidir. Oluşmasında bireylerin karakteristik özelliklerinin yanı sıra aldıkları eğitimin de büyük rol oynadığı genel kültür prestij için gereken en temel unsurlardandır. Eğitimin genel kültüre katkısı nedir? İlköğretim ve lise öğrenimi tam anlamıyla bir […]

Türkiye’nin Endüstrileşmiş Bölgesi Neresidir?

Marmara Bölgesi Türkiye’de endüstrinin %60’ı Marmara bölgesinde yer almaktadır. İstanbul sanayi açısından bir merkez konumundadır. Buna geçmiş dönemler itibariyle sanayi yatırımlarının batıya yapılması neden olmuştur. Başlıca faktörler şunlardır: Nüfus yoğunluğu nedeniyle yüksek tüketim ihtiyacını karşılamak, bulunduğu konum ve ulaşım imkanlarıyla hem hammadde hem de mamul gidiş gelişini kolay takip edebilmek, yoğun göç alımı ile yeterli […]

Evliliğin Ekonomik Olarak Avantajları Ve Dezavantajları Nelerdir?

Her birey, kendi ekonomisini belirler ve yaşam standardını buna göre şekillendirir. Tek bir kişi için yaşamını devam ettirme her ne kadar kolay olsa da resmi bir birliktelik kişiyi başka planlar yapmaya zorlayacaktır. Şahsi harcamalar, şahsi gelir ve giderler artık eskisine nazaran bir nebze artacak veyahut azalacaktır. Konuyu derinlemesine incelersek; resmi bir birliktelik, gelir artışını ve […]

Endüstrinin Büyümesinde Etkili Olan Nedenler Nelerdir?

Dilimize Fransızca “industrie” kelimesinden dönüşerek geçen “endüstri” kelimesi sözlükte, çalışkanlık, çalışarak ortaya konan şeyler olarak geçmektedir. Latince “industria” kelimesi de gayret, çaba olarak tanımlanmaktadır. Buradan hareketle söyleyebiliriz ki, endüstri demek kabaca üretmek demektir. Peki, endüstrinin büyümesinde etkili olan nedenler nelerdir? Çalışarak, gayret sarf ederek ürünler ortaya koymaktır. Diğer yandan yenilikçi düşünmek, çağa ayak uydurmak ve […]