Burç Uyumu

Astrolojinin burçlar ile ilgili açıklamaları bir çok soruyu da beraberinde getirmektedir ve bunlardan belki en önemlisi burçların birbirleri ile olan uyumudur. Elbette ki her burcun çok iyi anlaştığı ve hiç anlaşamadığı burç veya burçlar vardır. Bu konu ile ilgili şu şekilde detaylı bilgi verebiliriz:

KOÇ

Koç burcu en iyi aslan ve yay ile anlaşır. Bu anlaşmanın sebebi aynı gruptan olmalarıdır yani ateş grubundan olmalarıdır. Bunların dışında anlaşabildiği burçlar ise boğa, ikizler, kova ve balıktır. Koç burcunun anlaşamadığı üç burç yengeç, terazi ve oğlaktır.

BOĞA

Boğa burcunun en iyi anlaştığı burçlar başak, oğlak ve ikizlerdir. Diğerleri koç, yengeç ve balıktır. Anlaşamadığı burçlar kova, aslan ve akreptir.

İKİZLER

İkizler en çok terazi ve kova burcu ile anlaşır. Diğer anlaştığı burçlar koç, boğa, yengeç ve aslandır. Başak ve yay burçları ise anlaşamazlar.

YENGEÇ

Yengeç burcu en çok akrep ve balık burçları ile anlaşır; aynı grupta olmaları anlaşmalarında etkilidir. Bunların yanı sıra boğa, ikizler, aslan, ve başak burçlarıyla iyi anlaşırlar. Koç, terazi ve oğlak burcu ile anlaşamazlar.

ASLAN

Aslan burcu en çok yay ve çok burcu ile anlaşır. Yay ve koç burcunun kendisi gibi ateş grubunda olması anlaşmada etkendir. Bu iki burcun yanı sıra ikizler, yengeç, başak ve terazi ile de anlaşırlar. Boğa, akrep ve kova burçları ile anlaşamazlar.

BAŞAK

Başaklar en çok boğa ve oğlakla anlaşırlar. Bunların yanında ikizler, yengeç, aslan, balık ve koç burçları ile de anlaşırlar. Kova ve akrep burçlarıyla anlaşamazlar.

TERAZİ

Terazi burcu en iyi kova ve ikizler ile anlaşır. Aynı zamanda akrep, yay, aslan, başak ile de anlaşabilir. Koç, oğlak ve yengeçle anlaşamazlar.

AKREP

Kendisiyle aynı gruptan olan yengeç ve balık burçları ile çok iyi anlaşırlar. Bunların yanı sıra yay, oğlak ve başak anlaştığı diğer burçlardır. Kova, boğa ve aslanla anlaşamazlar.

YAY

En çok aslan ve koç ile anlaşırlar. Oğlak, kova, terazi ve akrep de anlaştığı diğer burçlardandır. Balık, başak ve ikizler ise anlaşamadığı burçlardır.

OĞLAK

Oğlaklar en çok boğa ve başakla anlaşır. Aynı zamanda kova, balık, akrep ve yay burcuyla da anlaşırlar. Koç, yengeç ve terazi ise anlaşamadığı burçlardır.

KOVA

En iyi ikizler ve teraziyle anlaşırlar. Ayrıca oğlak, yay, balık ve koçla anlaşırlar. Boğa, aslan ve akrep ile anlaşamazlar

BALIK

Balıklar en iyi kendi grubundan olan yengeç ve akreple anlaşır. Koç, boğa, oğlak, ve kova ile de anlaşmaktadır. Anlaşamadığı burçlar ise ikizler, başak ve yaydır.