Burçların Öncü, Sabit ve Değişken Olması

• Koç Burcunun başlangıç tarihi( 21 Mart) aynı zamanda ilkbahar mevsimi başlangıç tarihidir. Bu nedenle Koç burcu öncü bir burç olarak kabul edilir. İlkbaharın başlayıp sabit kalma tarihi 21 nisandır.21 Nisan tarihi aynı zamanda Boğa burcu başlangıç tarihi ifade eder. Bu nedenle Boğa burcu sabit grupta yer almaktadır.21 Mayıs tarihinde ise, mevsim değişmeye hazırlık durumunda olduğu için, Boğa burcundan sonra gelen İkizler burcu, değişken gurupta yer alır.

• Yaz mevsiminin ise, öncüsü akrep burcudur(21 Haziran).Bu mevsimin sabit gurup üyesi ise Aslan(21 Temmuz) burcudur. Mevsim değişmeye hazırlık durumunda olduğu tarih olan 21 Ağustos tarihine denk gelen Yay burcu ise, yaz mevsiminin değişkenidir.

• Sonbahar mevsimi Terazi burcuyla başlar(21 Eylül).Yani sonbahar mevsimi öncüsü terazi burcudur.21 Ekim mevsim sabitlenme dönemi olduğu için Akrep burcu sabit gurupta yer alır. Mevsimin dönmeye başladığı tarih olan 21 Kasım dönemine denk gelir. Bu döneme denk gelen ve Sonbahar mevsimi değişkeni olan burç ise Yay burcudur.

• Kış mevsimi ise 21 Aralık tarihinde Oğlak burcuyla başlar. Kış mevsimi öncüsü oğlak burcudur. Kış mevsiminin sabit kaldığı dönem olan 21 Ocak tarihi Oğlak burcuna tekabül etmektedir. Bu mevsimin sabit gurup üyesi oğlak burcu olmaktadır. Kış mevsiminin bitip ilkbaharın habercisi olan 21 Şubat tarihi ise Balık burcuna denk gelir. Kış mevsimi değişkeni Balık burcudur.

Astrolojiye göre,

Öncü Burçlar:

Öncü oldukları için doğal bir liderlik vasıflarına sahip olduklarına inanılır. Biraz despot ve ukala olmalarının yanı sıra, üretici fikirlere sahip, girişimci ve bağımsızdırlar. Hırslı ve kararlı olmaları nedeniyle, kimseye ihtiyaç duymadan kendi kendilerini motive edebilirler.

Sabit Burçlar:

Değişkenliğe karşı olan tutumlar sergilerler. İstikrar ve süreklilik hedefleyen yapıları vardır. Gelenekleri korumak için içgüdüsel olarak hareket ederler. İnatçı olmaları, en ön plana çıkan özellikleridir. Yenilikleri fazla kolay kabullenemeyen yapılarından dolayı, kolay uyum sağlayamazlar. Sabırlı, güvenilir ve sadık olma özellikleri de vardır. Sabit fikirli ve inatçı olmaları nedeniyle birçok konuda esneklik göstermezler.

Değişken Burçlar:

İki mevsim arasına denk gelen burçlar olmaları nedeniyle, genel olarak uyumlu ve yeniliklere açık davranışlar sergilerler. Yerlerinde duramayan ve statükoya karşı tavırları görülür.