Elementlere Göre Burçlar

Zodyak’a göre burçlar 12 adettir. Bu 12 adet burcun her biri bir elemente aittir. Bu elementler ise 4 tanedir.3 burç ateş elementine, 3 burç toprak elementine, 3 burç hava elementine ve 3 burç da su elementine aittir. Bu elementlerin ve bu elementlere gelen burçların değerlendirmeleri ise Jung psikolojisine göre yapılmaktadır.

Kung Psikolojisi

Carl Gustav Jung adındaki, psikoloji ve trans ile ilgilenmiş bir psikiyatrın, öğretilerini temel alan psikolojik akıma Jung Psikolojisi denir.

Bu elementlerin Jung Psikolojisine göre değerlendirilmiş halinden bahsedecek olursak,

• Ateş grupları, sezinsel tepkilerle hareket eden burçlardır. Bu gurupta yer alan burçlar, koç burcu, aslan burcu ve yay burcudur. Koç burcu ve yay burcu, sezinsel olarak aslan burcundan daha ileri seviyelerde bulunmaktadırlar. Bu nedenle daha çabuk sezgilere sahip olarak daha hızlı hareket ederler. Ancak çoğu zaman üzerinde düşünülmemiş kararlar vermeleri nedeniyle, hataya açık kararlar içersinde olabilirler. Aslan sezgisel özelliklere sahiptir ancak daha temkinli hareket eden bir yapıdadır. Hata yapma ihtimali elbette vardır ancak bunun nedeni ekstra bir değişkendir.

• Toprak gurupları ise, duyumsal tiplemelerdir. Hareketleri bakımından, sezinsel kavramından zıt bir şekilde hareket etmektedirler. Bu gurupta yer alan burçlar; boğa burcu, başak burcu ve aslan burcudur. Hissetmeye odaklıdırlar. Yani hissetmeleri için dokunmaları gerekir. Dokunulabilir şeylere inanmaya meyillidirler. Bu nedenle emniyetli hareket eden temkinli insan olma özelliği gösterirler. Bu emniyet çoğu zaman maddiyat olarak ön plana çıkabilir. Yani bir yere gideceklerse, fazladan kıyafet alma gibi eğilimleri vardır. Ya da dışarıya hava almaya bile çıktıklarında, yanlarına cüzdan almayı ihmal etmezler. Sürekli bir temkin halinin yansıması olarak bu davranışları sergilerler.

• Hava ve Su gurupları ise, birbirini zıttı durumdadırlar. Su elementi grubunda Yengeç burcu, akrep burcu ve balık burcu bulunurken; hava elementi gurubunda, ikizler burcu, terazi burcu ve kova burcu bulunur.Hava gurupları, psikolojik açıdan, düşünsel tiplemeye, su gurupları ise duygusal tipleme şeklindedir. Hava elementine dâhil burçlar, olaylara daha objektif yaklaşabilen bir yapıya sahiptirler. Mantıksal açıdan düşünerek hareket ederler. Su elementine dâhil olan burçlar ise daha sübjektif ve duygusal olarak olaylara yaklaşırlar.