Endüstrinin Büyümesinde Etkili Olan Nedenler Nelerdir?

Dilimize Fransızca “industrie” kelimesinden dönüşerek geçen “endüstri” kelimesi sözlükte, çalışkanlık, çalışarak ortaya konan şeyler olarak geçmektedir. Latince “industria” kelimesi de gayret, çaba olarak tanımlanmaktadır. Buradan hareketle söyleyebiliriz ki, endüstri demek kabaca üretmek demektir. Peki, endüstrinin büyümesinde etkili olan nedenler nelerdir?

Çalışarak, gayret sarf ederek ürünler ortaya koymaktır. Diğer yandan yenilikçi düşünmek, çağa ayak uydurmak ve sürekli gelişmek gerekmektedir. Sadece fiziki bir çaba değil, zihinsel bir çaba da söz konusudur. Diğer deyişle fiziksel çalışmalar sonucunda elde edilen somut çıktılar yani ürünler ve zihinsel emek sonucunda ortaya çıkan soyut çıktılar da hizmetler olarak tanımlanabilir.

Eğitimin Önemi

Endüstriyel kalkınmanın en temel unsuru eğitimdir. Gerek mesleki açıdan donanım sahibi olmak gerekse ahlaki yönden gelişmiş ve sorumluluk duygusuna sahip olmak için temel eğitimden başlayarak yükseköğrenime kadar ilerleyen bir süreç söz konusudur. Yenilikçi ve özgürlükçü düşünmek için gerekli olan motivasyon bireylerin aldıkları eğitim ve kendilerini yetiştirmeleri ile sağlanabilecektir. Bireylerin tek tek yaptığı tercihler zamanla toplumunun geneline yansımaktadır. Yüzyıllar içerisinde oluşan kültür de bu sayede gelişmektedir. Gelişime açık olmak bir kültür meselesidir.

Devletin Rolü

Yukarıda önemine değinilen eğitim, büyük ölçüde devlet tarafından verilmektedir. Bununla kalmayıp devletin endüstriyi dolaylı ve doğrudan destekleme gücü vardır. Devletin endüstri kuruluşlarına verdikleri teşvikler, vergi indirimleri vb. destekler, üniversitelere sunduğu imkanlar, ülke genelinde kalkınma kültürünün oluşturulmasındaki rolü hayati öneme sahiptir.

Dördüncü Endüstri Devrimi

Bilişim dünyasında yaşanan gelişmelerle birlikte yeni bir endüstri çağına girilmiştir. Almanya’nın liderlik ettiği bu yeni dönemde yüksek teknoloji ürünleri büyük öneme sahiptir. Robotların üretim sistemleri içerisine dahil edilmesi, internetin en küçük aletler tarafından kullanılmaya başlanması gibi birçok yenilik hayata geçirilmeye başlanmıştır. Almanya’nın özellikle 2. Dünya savaşından sonra, endüstriyel kalkınmaya, eğitime, sanayi kültürü oluşmasına verdiği önem burada karşımıza bir kanıt olarak çıkmaktadır.