Endüstri’nin Gelişmesinin Devletlerin Gelişmesindeki Rolü?

Sanayi ya da endüstri kelimesi anlam bakımından sözlükte devamlı veya belli vakitlerde, makina kullanarak bir madde veya gücün şeklini, özelliğini veya biçimini değiştirerek toplu üretimde bulunan faaliyetin adıdır.

Dünya ülkeleri arasında ekonomisiyle söz ettiren ülkeler genel itibari ile sanayide gelişmiş ve sanayi alanına büyük oranda yatırım yapan ülkelerdir.

Özellikle ülkeler savunma alanında sanayinin önemi ve değeri aynı ülkelerin o alana yaptıkları yatırım miktarları ile dahi ortaya çıkmaktadır öyle ki ABD savunma sanayisine yaklaşık 610 milyar dolar yatırım yapmaktadır.Endüstri'nin Gelişmesinin Devletlerin Gelişmesindeki Rolü?

Sanayi sektörünün bu seviye önemli olduğu ve sahada adından söz ettirdiği bu dönemde Endüstri’nin gelişmesinin devletlerin gelişmesindeki rolü? sorusuna cevap, dolaylı bir şekilde sanayisi olmayan, gelişmeyen ülkelerin dünya ekonomisinde ki yerinin çok gerilerde olduğu ve gelişmesinin sanayisiz çok zor olduğunu söylemeliyiz.

Sanayi ülkelerin gelişmişliği konusunda önemli olmasının başlıca sebepleri sanayisi gelişmiş olan ülkeler ulaşım alanında, ticari anlamda ve dışa sanayi ürünlerinin ihracatı alanında ve en önemlisi neredeyse tüm ülkelerin milyar dolarlar harcadığı silah sanayisidir.

Aslında sanayi sektörünün ülkeleri bir basamak ileriye götürmesinin sebeplerinden biride sanayi ile silahı güçlü olan ülkeler her zaman tehdittir ve bu tehdit getirdiği güç ile birlikte ülkeye duyulan saygınlık döviz alanında da ekonomiye de katkısı bulunmaktadır.

Görüldüğü gibi sanayi gelişmesi ile tek taraflı değil genel olarak tüm alanları etkilemektedir. Çünkü sanayisi gelişmiş bir ülke o güç ile tarımı daha seri daha pratik yapar tarım sektörü ilerler. Sanayisi gelişmiş bir ülke bu gücü ile teknolojik adımlar atıp eğitimde bilgiye hızı ve ortamı ayarlar eğitim sektörü ilerler sanayi sektörü zayıf ise onunla bağlantılı tüm sektörler geride veya ithal edilen sanayi ürünleri sebebi ile yıllık kâr oranlarının düşmesine sebep olabilmektedir. Kısaca sanayinin gelişmesi ülkelerin gelişmesidir.