Evliliğin Ekonomik Olarak Avantajları Ve Dezavantajları Nelerdir?

Her birey, kendi ekonomisini belirler ve yaşam standardını buna göre şekillendirir. Tek bir kişi için yaşamını devam ettirme her ne kadar kolay olsa da resmi bir birliktelik kişiyi başka planlar yapmaya zorlayacaktır. Şahsi harcamalar, şahsi gelir ve giderler artık eskisine nazaran bir nebze artacak veyahut azalacaktır. Konuyu derinlemesine incelersek; resmi bir birliktelik, gelir artışını ve aynı ölçüde gider artışını işaret edecektir.

Avantaj

Günümüzde harcamalar ve ödemelerin fazla olduğu düşünülürse, yaşam kalitesini üst seviyelerde tutmak için her iki tarafında çalışması gerekmektedir. Bu da ekstra bir geliri gösterir. Aynı zamanda şahsi ve fuzuli harcamalar yaparken ev ekonomisini düşünmek bu konularda bir adım geride durmamızı sağlayacaktır. Maddi konularda eşler arası fikir alışverişi hem birikim hem de yatırım açısından bireylerin bakış açısını genişletmesini sağlayacaktır.

Günümüzde birikimler emlak üzerine yoğunlaştığı için bireyin konut sahibi olma yolunda en büyük destekçisi daima eşi olacaktır. Konutların kira bedelleri bölgesel olarak farklılık gösterdiği için, yine kişinin yaşam standardını yüksek tutması eşi sayesinde mümkündür. Ay sonu konut içi giderler hesaplandığında ve aylık bütçe aşıldığında tasarruf açısından eşler fikir alışverişi yapacak, geleceğe yönelik birikimleri artırmak için kemer sıkma politikası yürürlüğe girecektir. Kişi yalnız yaşadığı dönemde, tasarruf planı yaparken şahsi harcamalarını öncelik olarak belirlediği için ne yazık ki birikim konusunda bir gelişme kaydedemeyecek ve bir başarı sağlayamayacaktır. Çünkü sorumlu olduğu bir kişi veya devam ettirmekle yükümlü olduğu bir birlikteliği olmadığı için, kendisini maddi açıdan özgür olarak nitelendirecektir. Maddi özgürlüğün getirdiği bir takım rahatlık, kişiye fuzuli harcamalar konusunda sınırlamalar koymadığı için kişi bütçesinin gidişatını önceden belirleyemeyecektir. Bu harcamalar yine ay sonunda bir takım sorunları doğuracak ve kişinin sonraki zamanlarında tekrardan sıkıntı çıkartacaktır. Maddi zorlukları zamanla artan kişi, artık altından kalkamayacağı duruma geldiğinde kontrolü tekrar eline almak için epeyce çaba sarf edecektir. Bu yüzden bireyin birilerinden sorumlu olması ya da birisine bakmakla yükümlü olması kendi açısından gelişme sağlayacaktır.

Dezavantaj

İnsanların çoğu, bir birikim yapmadan resmi bir birliktelik kurmayı düşünür. Dolayısıyla buda kişide ekonomik sorunlara yol açacaktır. Kişi ilk olarak harcamalarında krediyi düşünecek ve birlikteliğin başlamasından itibaren kendisini bir borç altına itecektir. Söz, nişan ve düğün harcamaları için çekilen kredinin üzerine bir de ev içi giderler eklenince ne yazık ki bir süre ekonomik gelişme söz konusu olamayacaktır. Bu da eşler için büyük bir sıkıntı doğuracak ve yaşam kalitesi açısından kendilerinden taviz vermelerine sebebiyet verecektir. Tabi buna istinaden kişi zamanla borç stresine kapılacak ve hayatına buna göre yön verecektir. Ev ekonomisinin daralması, tarafları iş hayatlarında bir atak yapmaya zorlayacak, şuan bulundukları konumdan bir seviye yukarı çıkmaya mecbur bırakacaktır.