Genel Kültür Hangi Bölümlerle İlişkilidir?

Genel kültür insanların çevrelerine ve hayatlarına olan bakış açılarını diğer insanlara yansıtabilmek adına kullanılan en etkin ve en gerçekçi araç olması nedeniyle önemlidir. Oluşmasında bireylerin karakteristik özelliklerinin yanı sıra aldıkları eğitimin de büyük rol oynadığı genel kültür prestij için gereken en temel unsurlardandır.

Eğitimin genel kültüre katkısı nedir?

İlköğretim ve lise öğrenimi tam anlamıyla bir eğitim olmayıp gerçek eğitim için gereken alt yapıyı oluşturan bir öğrenimdir. Esas eğitim üniversitede başlar ve tüm hayat boyunca devam eder. Lisans eğitimi olarak da adlandırılan üniversite eğitimi bireylerin genel kültürünün oluşacağı yönü belirleyen en etkili faktördür çünkü lisans eğitimi sırasında öğrenciler sadece teknik eğitimle sınırlandırılmayıp alanları ile ilişki içerisinde olan pek çok farklı branştan ders almakla görevlendirilirler. İşte bu noktada genel kültür kişinin asıl alanının çevresinde oluşmaya başlar.

Peki genel kültür hangi bölümlerle ilişkilidir?

Herhangi bir bölümün genel kültür ile ilişkili olmadığını söylemek tamamen yanlıştır fakat günlük hayatta bireye sağlayacağı genel kültür oranına göre bölümleri ayırmak doğru bir yaklaşım olacaktır. Öncelikle mühendislik ve fen bilimleri ele alınacak olursa gündelik hayata sağlayacakları genel kültürün çok fazla olmayı anlaşılacaktır çünkü bunlar tamamen bilime ve tekniğe dayalı bölümler oldukları için her alandan insan içeren bir toplumda bunlara yer vermek kolay olmayacaktır.

Hukuk ve tıp fakültelerine bakıldığında ise ilişki biraz daha yoğunlaşmaktadır çünkü bunlar doğrudan insan ve insan davranışlarına ilişkin disiplinler olmaları nedeniyle bireyin genel kültüründe yadsınamayacak bir artış sağlayacaklardır. Asıl genel kültürü sağlayacak bölüm ise sosyal bilimlerdir. Bu alanlar (ekonomi, psikoloji, felsefe, siyaset bilimi, sosyoloji …)doğrudan insanı ve toplumu incelediklerinden şüphesiz genel kültürü en çok arttıran bölüm olacaktır.