Genel Kültüre Katkı Sağlayan Romanlar Nelerdir ?

Romanların Kazandırdığı Bakış Açısı

Roman kelimesinin etimolojik kökeni, Latinceye dayanmaktadır. Romanice “Roma işi, Roma dili” kelimesinden türetilmiştir. Fransız dilinde roman, romanz “edebiyatta bir tür” sözcüğünden türetilmiştir. Roman günümüzden bu zamana kadar insanı ve insanın başından Genel Kültüre Katkı Sağlayan Romanlar Nelerdir ?geçebilecek durum ve olayları tarihsellik değeri katarak, mekan ve yer kavramlarının arasında sunulan edebi bir yazım türüdür. Romanlar, yaşadığı zamanın özelliklerini yansıtmaktadır. Romanlar yazıldığı toplumdan bağımsız değildir. Roman, yaratıldığı kültürün, yaşayış tarzını, gelenek ve görenekleri, o dönemde hakim olan dünya görüşünü ve o dönemde yaşanmış veya yaşanması muhtemelen olan tarihsel olaylara bağlı olarak oluşmaktadır. Bir genel kültürün oluşumunda önemli bir etkisi vardır. Romanlar diğer edebi türlere kıyasla, daha uzun bir anlatıma sahiptir. Bu anlatımı şahıs kadrosu, zaman ve mekan üçgeninde gelişerek yazılan dönemi yansıtmaktadır.

 Roman Türleri ve Tarihsellik

Roman çeşitli konularda yazılabilir. Roman türleri, romanın iç yapısının işleyişini ve düzenini etkileyen bir faktördür. Roman türü, tercih edilecek dilin sahip olduğu yetkinlikle de bağlantılıdır. Roman türünün belirlenmesinde, dönemin edebi akımları belirleyici unsur olmuştur. Bu akımlar ve türleri şöyle sıralayabiliriz: romantik, realist (gerçekçi), naturalist (doğalcı), estetik, izlenimci, dışavurumcu, toplumcu, yeni roman.

Peki, genel kültüre katkı sağlayan romanlar nelerdir? Bu tarz romanları konularına göre ayırabiliriz. 1. Tarihi romanlar: Bu tarz romanlar, döneminin tarihsel ve unutulmaz olaylarını anlatır. Kişiye tarihin içinde bir kurgu anlatımı sunmaktadır. 2. Sosyal Romanlar: Bu tür romanlarda sosyolojik olayların işlendiği bir bilgi türü hâkimdir. Bu bilgi türünü: toplumsallaşma, sosyalleşme, rol edimi ve statü ve sosyal çatışma olarak sıralayabiliriz. 3.Macera (serüven) Romanları: Bu tür romanların konusunda, olay ve kurgu ön plandadır. Kişinin merakını canlandırır, kişiyi bir serüvene davet eder. Tahlil ( betimleme ) Romanları: Tahlil romanlarında, olayın başkahramanı betimlenir, kahramanın iç dünyasını psikolojik tahlillerle destekler.