Hava Elementi Gurubu

Bu guruba dâhil olan burçlar; İkizler, terazi ve kovadır. Düşünce, haberleşme konularında yöneticidirler. Bu burçlar, entelektüel ve akıllı burçlardır. Devamlı olarak yeni fikirlere açıktırlar. Akılcı ve çok yönlü tiplerdir. Konuşmayı severler. Uyanık geçinirler. Tatlı ve becerikli bir yapıya sahiptirler. Tatlılıkları sayesinde, insanlar üzerinde yaptırıcı bir güce sahiptirler. Becerikli olmaları ile de zorlukların üstesinden gelebilirler. Kendileri mücadelelerine, başka insanları da dâhil edebilirler. Kurnazlık ve akıl yönleri fazladır. Bilgi toplamayı severler. Yaymayı da severler. Bu nedenle sır konusunda ortalamadan az bir düzeyde güvenilirlikleri vardır. Gene de her konuda sır tutamazlar denilemez. Çünkü tutucu yanları da vardır. Az duygusal ve tarafsız hareket edebilme yeteneklerine sahiptirler. Akılcı düşünceleri sayesinde, çok karmaşık durumlardan bile sıyrılmayı başarabilirler. Objektiflik yönleri gelişmiştir. Hatalarınız olduğunda size çekinmeden söyleyeceklerdir. Bu nedenle iyi bir arkadaş olamayabilirler ama gerçek bir dost olacaklardır. Tarafsız olmaları nedeniyle, mantıklı düşünce seviyeleri de gelişmiştir. Birçok insanın görmeyeceği, mantıklı yollardan hareket edebilirler. Pratik çözümler üretebilen yanları, zekâları ve sempatileri ile her zaman pozitif etki yayarlar. Ayrıca kendi sorunlarını çözebilmekteki ustalığı, başkalarının sorunlarını çözebilmekte de kullanabilirler.

İkizler

Bütün hava burçları arasında, iletişime ve ikili konuşmalara en meraklı burçtur. Bu burç, biraz geveze sayılabilecek derecede konuşabilir. Gereğinden fazla konuşmaları nedeniyle, insanlar tarafından sır tutamaz olarak bilinirler. Sır tutmak için ekstra bir çaba göstermezler ancak çok önemli bir sır ise gerekli hassasiyeti göstereceklerdir. Genel olarak konuşurken, kendilerini rahatlıkla ifade ederler. Ekstradan acaba hata yapar mıyım kaygıları olmadığı için, iletişim esnasında son derece rahat ve anlaşılır bir yapıda hareket ederler.

Terazi

Terazi, günümüzde de adaletin simgesidir. Bu burun özelliğini taşıyan insanlar, genel olarak adil davranan insanlardır. Adil davranma çabaları, objektif bakış açılarını da geliştirmiştir. Bu nedenle terazi burcu olan kişiler, tartışma veya hararet anında kendini haklı görse de bir süre sonra olaylara objektif yaklaşıp gerekli özürleri dileyebilen yapıya sahiptir. Bir süre sonra mevcut durumu gözden geçirebilmeleri, sabit fikirli olmadıklarını gösterir.

Kova

Zeki bir burçtur. Teknolojiye de hevesli yanları gelişmiştir. İnsanların yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefleyen yapıları vardır. Arkadaşlık ve kardeşlik konularında tutucu yaklaşımlar gösteren bir burçtur.