Her Ağa Kayıt Olmak Zorunlu Mudur ?

Bu soruyu iki farklı şekilde yorumlamak mümkündür. Birincisi kişi kendi isteğiyle kayıt olabilir ya da olmayabilir bu yüzden zorunluluk yoktur. İkincisi ise kişinin uğraştığı iş, eğitimini devam ettirdiği kurum ya da yaşadığı çevre yüzünden her ağa kayıtlı olmak zorundadır. Gelin şimdi bu iki durumu inceleyelim.

1-Kişinin kendisine bağlıdır. İster kayıt olur ister olmaz

Bu yorumda kişi özgürdür ve çıkarları ve istekleri doğrultusunda ağa kayıt olabilir ya da olmayabilir. Böyle kişiler genellikle sosyal medyada keyfi zaman geçiren, oyun oynayan, boş vakitlerini değerlendirmek için kullanan kişiler olarak karşımıza çıkar.

2-Kişinin uğraştığı iş, eğitimini devam ettirdiği kurum ya da yaşadığı çevre yüzünden her ağa kayıtlı olmak zorundadır

Günümüzde gelişen teknoloji sebebiyle işler kolaylaşmış bilgiler daha kolay ulaşılabilir olmuş ve iyi ya da kötü Her Ağa Kayıt Olmak Zorunlu Mudur ?haberler hemen yayılabilir duruma gelmiştir. Bu durum işlerin ve eğitimin internet üzerinden yürütülmesini sağlamıştır. Örneğin bugün herhangi bir satıcı sosyal medyada hesap açarak reklamını yapabilmekte, ürününü satabilmektedir. Durumun böyle olması örneğini verdiğimiz satıcının tüm ağlara kayıt olmasını zorunlu hale getirmektedir. İşlerini evlerinde oturdukları yerden halletmek isteyen müşteriler ise yine interneti kullanarak işlem yapmaktadır. Kullanıcılar haberleri haber sitelerinden takip edebilmekte, yaşadığı çevreyle ilgili televizyonda ve radyoda bulamadıkları bilgilere haberlere kolayca ulaşabilmektedir.

Özetleyecek olursak eğer kişiler çıkarları ve mecburiyetleri doğrultusunda sosyal medyada var olmak, her türlü ağa kayıtlı olmak zorundadırlar. Gelişen teknolojiye ayak uydurmak ve kendimizi güncellemek amacıyla da sosyal medyalarda hesaplarımızın bulunması, her türlü ağda kayıtlı olmamız zaruri bir ihtiyaçtır. Kaldı ki günümüzde internetin girmediği, ağların kullanılmadığı ev, iş, okul, kurum ve kuruluş kalmamıştır. Sözün özü günümüzün gerek ve şartlarından olan sosyal medya her türlü kullanıcı tarafından takip edilmelidir.