Hizmet Sektöründe Çalışan Birisi Hangi Özellikleri Taşımalıdır ?

Hizmet sektörü kapsamı itibari ile geniş bir piyasaya hitap eder. Bunlardan başlıcaları; Ulaşım, eğitim, konaklama, turizm, iletişimdir. Ancak farklı alt sektörlerde farklı alt ve üst pozisyonlar mevcuttur. Peki, hizmet sektöründe çalışan birisi hangi özellikleri taşımalıdır? İnsan kaynakları uzmanlarının kapsamlı analizleri sonucunda elde edilen bulgular sonucu hazırlanan istihdam raporları bize bu sorunun cevabını vermektedir.

 Alt sektöre göre özellikler

Hizmet Sektöründe Çalışan Birisi Hangi Özellikleri Taşımalıdır ?Burada en net ayrım burada yapılmıştır. Çünkü meslek grupları hizmet sektörü içerisinde alt sektörleri oluşturur. İnsan kaynakları yönetimi de nitelikli eleman sağlamak adına çalışmalarını gerçekleştirmektedirler. Örneğin eğitim sektörü için istihdam sağlanacaksa ve bu kişi eğitimci olacaksa alanında uzmanlaşmış olması gerekir. Basit anlatımla iyi ders anlatmalı, öğrencilerin başarı ve motivasyonunu sağlamalıdır. Yada bir turizm sektörü için tercüman alınacaktır. Bunun da tercüme edeceği dile ve yapacağı işin içeriğine hakim olması istenmektedir.

 Mesleğe ve pozisyona göre özellikler

Yine aynı örnekler üzerinden gidecek olursak mesela bir eğitim sektörü bir öğretmen bir aşçı alacak diyelim. Alt sektör aynı olmasına rağmen meslek grubu farklı olduğu için farklı nitelikler aranacaktır. Aşçının yemeklere hakim olması istenirken eğitimcinin ise kendi branşında belli nitelikler taşıması istenir. Mesela bir turizm şirketine bir müdür ve bir bölge müdürü alınacak. Burada pozisyonlar farklılaştığı için aranan özellikler de farklılaşacaktır. Bölge müdürü için en az 10 yıl deneyim istenirken müdür için 5 yıl deneyim yeterli olacaktır.

 Çalışanlardan beklenen genel özellikler

Bu sektörler halk arasında özel sektör diye tabir ettiğimiz piyasa mekanizmasının alt birimlerini oluşturduğu için çalışanlarının genel özellikleri şöyle olmalıdır: Grup motivasyonuna sahip, üst ve alt pozisyonlarına saygılı performansı yüksek, hedeflerini yakalayabilen, üretken, işi sahiplenen. Bunun için hizmet sektöründe çalışmak diğerlerinde çalışmaktan daha zordur.