İş Etüdü Nedir?

İş Etüdü

İş etüdü, işletmelerin daha ekonomik çalışması amacıyla çalışanların iş yapabilme kapasitesini ve gereksinimlerini de göz önüne alarak işin iyileştirilmesidir. Verimliliği arttırmak amaçlanır. Bu nedenle elde bulunan kaynaklarla üretimi arttırmak amacıyla işletmelerde İş Etüdü tekniği kullanılır.

İş Basitleştirme eylemi İş Etüdü kapsamında yapılır. İşler parçalara ayrılır ve daha basit ve daha hızlı yapılması sağlanır. İşi standart ve tekrarlı hale getirmekte verimliği arttırır. Çünkü standartlaşan bir işte hata yapma oranı daha azdır ve daha hızlı yapılabilir. Pareto Analizi yapılacak işlerden hangilerinin daha önce yapılması gerektiğini belirlemede kullanılır. Bu sayede verimliliği arttırdığı için İş Etüdünde de kullanılır.

İş Etüdünün Amaçları

İş etüdünün en temel amacı, işletmenin verimliliğini arttırarak, işletme yönetiminin beklentilerini karşılamaktır. Yapılan etüt çalışmaları işletmenin karını arttırmalıdır.

-Gereksiz faaliyetleri ortadan kaldırmak,

-İş tasarımında ekonomiklik sağlamak, gerekli faaliyetleri en ekonomik olacak şekilde düzenlemek,

-Uygun çalışma yöntemlerini tekrarlı hale getirmek, standartlaştırmak,

-Standart zaman hesabı yapmak, iş ile ilgili doğru zaman hesapları yapmak,

-Üretim faktörlerinin kullanım oranını arttırmak, elde bulunan kaynakları en verimli şekilde kullanmak,

-Çalışma konforunun arttırılması, çalışma koşullarını iyileştirmek,

iş Etüdünün en belirgin amaçlarıdır.

İş Etüdünün İlk Uygulanışı

İş Etüdü ilk defa Fransız mühendis Peronnet tarafından 1760 yılında iğne imalatı yapılan bir zanaat atölyesinde uygulanmıştır. Bu atölyede 10 işçi günlük 200 tane iğne üretmekteydi. Her işçi ürünün tamamını tek başına yapmaktaydı. Peronnet iş akışını 18 ayrı istasyona ayırmıştır. Bu işlemler için basit düzenekler hazırlayarak iş yerindeki üretim araçlarını düzenlemiştir. Bu düzenlemeden sonra yine 10 işçiye üretim süreci dağıtılmıştır. Peronnet yaptığı bu çalışmayla toplu iğne üretimi imalatını günde 240 katına çıkartmıştır. Bu iş yerinde günlük üretim 48000’e çıkmıştır.