Konkordato Başvuru Süreci Nasıl İşler?


            Konkordato, mali sıkıntılar yüzünden ödeme güçlüğü çeken dürüst ve iyi niyetli borçluları korumak amacıyla alacaklı ile borçlu arasında yapılan kısa süreli anlaşmadır. Konkordato anlaşması ile borcu yapılandırma isteği mahkeme tarafından onaylanmalıdır.

Konkordato Başvurusu Nasıl Yapılır?

            Konkordato başvurusu hukuki bir süreç başlatacağı için icra mahkemelerinin icra tetkik mercii bölümüne yapılır. Mali durumu bozulan borçlu, başvuru dilekçesi ile birlikte borçlarını ödeyebileceğini ortaya koyan bilanço ve raporlarını teslim eder. Başvuru akabinde eklenmeyen mali tablolar konkordato talebinden itibaren en geç 45 gün içinde eklenmelidir. Mahkeme, belgeleri araştırarak kontrol eder. İnceleme ve araştırmalar sonucunda borçlunun belgelerde belirttiği mal varlığının borcunun %50 sini kapatmaya uygun olup olmadığını tespit edebilmek amacıyla bilirkişiyi devreye sokar. Bilirkişi borçlunun uygun şartları taşımadığı yönünde karar verirse başvuru onaylanmaz. Bilirkişi kararına göre borçlu başvuru şartlarını taşıyorsa geçici mühlet kararı mahkeme tarafından derhal açıklanır. Borçluya kendisini denetlemek üzere geçici komiser tayin edilir.  

Konkordato Başvurusu Harcı

            Borçlu kişi ya da şirket konkordato başvurusu esnasında belli bir miktar harcı da ödemek zorundadır. Borçlunun yapacağı işlemlere göre yatıracağı paranın miktarı değişmektedir. Mali sıkıntı altında olan borçlunun mahkemeye ödeyeceği harç tutarı bazı durumlarda konkordato ilan etmeyi zorlaştırabilir. Borçlunun ödeyeceği ilk harç tebligat giderlerine yatırılır. Her bir alacaklıya tebligat gönderileceği için borca karşılık kaç alacaklı varsa tebligat gideri o sayıya göre hesaplanır. Bunun yanı sıra bazı gazete ve portallarda yayınlanacak ilan bedellerinin asgari tutarları da ödenir. Bilirkişi ve konkordato komiseri içinde hesaplanan ücret tutarı ödenmelidir. Konkordato başvurusu için işlemlere göre ortalama 100-150 bin arasında ödeme tahsil edilmektedir. 

Konkordato Ödeme Süresi

            Konkordato başvurusu kabul edildikten sonra mahkeme borçların %50 sinin ödenmesi için 3 ay mühlet verir. Konkordato süresi boyunca şirkete haciz işlemi yapılamaz ve üzerine ipotek konulan mallar satışa çıkarılamaz. Şirket koruma altında olduğu için bu süre boyunca bankalarda kredi borçlarını temin edemez. Borçlu da aynı şekilde mallarını rehin edemez ve hiçbir işlem için kefillik yapamaz. Borçluya atanan konkordato komiseri bu süreç içinde borçlunun defterini tutar. Borçlu mahkeme tarafından belirlenen miktarı verilen süre boyunca ödemezse icra veya iflas takibi yapılır.