Astroloji Nedir, Ne İşe Yarar?

Astroloji, gök cisimlerinin insan karakteri üzerindeki etkilerini araştıran ve yorumlayan bilim dalıdır. Yunan kökenli olan kelime ‘yıldız’ anlamındaki astro ve ‘bilim’ anlamındaki logos kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşmuştur. Astroloji insanlık tarihi ile birlikte başlamıştır; yani en eski bilim dalıdır diyebiliriz. İnsanoğlu var olduğu günden itibaren doğayı, gökyüzünü ve gök cisimlerini merak etmiştir. Bu merakı […]

Astroloji Nedir

• Astroloji kelimesinin kökeni Yunancaya dayanır. Astro, Yunancada Yıldız demektir. Logos kelimesi ise Türkçe karşılığı ise “bilgi”dir. Yani Astrologos kelimesi, düz mantık ile yıldızdan alınan bilgiler anlamına gelmektedir. Genel tanım olarak ise astroloji: Göksel cisimlerin, insanların üzerindeki(karakter, kader) etkileri olarak tanımlanır. Bazı kesimler tarafından fal ve eğlence olarak görülürken, bazı kesim insanlar tarafından gök bilimin […]