Hava Elementi Gurubu

Bu guruba dâhil olan burçlar; İkizler, terazi ve kovadır. Düşünce, haberleşme konularında yöneticidirler. Bu burçlar, entelektüel ve akıllı burçlardır. Devamlı olarak yeni fikirlere açıktırlar. Akılcı ve çok yönlü tiplerdir. Konuşmayı severler. Uyanık geçinirler. Tatlı ve becerikli bir yapıya sahiptirler. Tatlılıkları sayesinde, insanlar üzerinde yaptırıcı bir güce sahiptirler. Becerikli olmaları ile de zorlukların üstesinden gelebilirler. Kendileri […]

Toprak Elementi Gurubu

Bu elemente dâhil olan burçlar; boğa burcu, başak burcu ve oğlak burcudur. Bu elementin etiketi alt yapı ve şekildir. Bu burçlar, alt yapı oluştururlar, şekil verirler ve biçimlendirirler. Zodyak üretilicileri, bu gurupta yer alan burçlardır. Kendi rüyalarını gerçekleştirebilecek potansiyelleri vardır. Yakınlarının da rüyalarını gerçekleştirmek için çabalayabilen yapıya sahiptirler. Başarılı bir yapıya sahip olan bu gurubun […]

Su Elementi Gurubu

Bu elemente dâhil olan burçlar; Yengeç burcu, akrep burcu ve balık burcudur. Astrolojiye göre, su birçok pozisyonda bulunabilir. Su buharı veya insanların görmediği bir okyanus dalgası, gaz ya da donmuş halde bulunabilir. Bu nedenle bu burçlar, damla kadar masum ve sevimli olabildikleri gibi, sellere neden olan dolular gibi karşısındakini bezdirebilirler. Bu element gurubunda bulunan burçlar, […]

Ateş Elementi Gurubu

Bu elemente dâhil olan burçlar; koç burcu, aslan burcu ve yay burcudur. Bu gurubun etiketi, canlılık ve enerjidir. Ateş burçları, güçlü ve canlı yönleri ile ön plana çıkarlar. Son derece üretici fikirlere sahip kişilikleri vardır. Hevesli ve enerjik olurlar. Hevesli olmalarının sebeplerinden biri, sürekli üretici olan yapıları nedeniyle ortaya çıkan orijinal fikirlerin etkisinde kalmaları nedeniyledir. […]