Şırnak’ta Demokratik Özerklik Açıklaması Yapan DBP il Başkanı Göz Altına Alındı

Şırnak halk meclisi üyeleri, Demokratik Bölgeler Partisi Başkanı ve üyelerinin içinde bulunduğu bir grup tarafından ‘’ Demokratik Özerklik’’ açıklaması yapılmış, açıklamada ‘’ Devletin resmi kurumlarının meşruiyetini kaybettigini, devlet atanan resmi görevlilerin tanınmayacak ve yönetemeyecektir. Yapılan […]

Asroljik Evler

Astrolojide gök haritası çizilmiş ve bu harita 12 parçaya bölünmüştür. Bölünen 12 parçanın her birine ev adı verilmiştir. Çizilen gök haritası da gökyüzünü temsil etmektedir. Çizilen bu evler tamamen hesaplamalar sonucunda oluşturulmuştur. Kurgulanan ev saat […]