Asroljik Evler

Astrolojide gök haritası çizilmiş ve bu harita 12 parçaya bölünmüştür. Bölünen 12 parçanın her birine ev adı verilmiştir. Çizilen gök haritası da gökyüzünü temsil etmektedir. Çizilen bu evler tamamen hesaplamalar sonucunda oluşturulmuştur. Kurgulanan ev saat yönünün tam tersi olarak çizilmiştir. 1 ile 12 arasındaki bu evlerin başlangıç noktası 1. ev olarak kabul edilir, gökyüzünün ilk […]