Yıldız Haritası

Astrolojide temel alınan konu, insanın doğduğu andaki gökyüzü konumudur. Buna yıldız haritası denilmektedir. Bazı kesimler tarafından doğum haritası olarak da adlandırılır.

Yıldız haritası, Batı ülkelerinde kullanılan astrolojide, ilkbahar ekinoksunun başladığı nokta, koç burcu alınarak düzenlenmiştir.

Bir dairenin tam açısı 360 derecedir. Her burç için 30 derecelik bir açı saptanmıştır.360 derecelik tam açının, 30 derecelik burç açısına bölünmesi sonucu ortaya çıkan sonuç 12dir.12 burç buradan çıkartılmıştır. Ancak bu burçların takımyıldızları ile alakası yoktur. Takım yıldızları Doğu Astrolojisinde kullanılan bir unsurdur. Burada bahsettiğimiz Batı Astrolojisidir.

Yıldız Haritası Unsurları

• 12 Burç ve 12 ev

• 10 gezegen ve bu gezegenlerin birbirleriyle oluşturdukları açılar.

Yıldız haritası, karakter analizine fayda sağlayan bir etkendir. Ancak bazı insanlarda, gelecek merakı her zaman bir dürtü halini almıştır. Bu nedenle yıldız haritası aracılığı ile fal baktırmak isteyen insan çoktur. Fal, Semavi Dinler tarafından yasaklanmış olmasına rağmen, bu dinlere mensup insanlar dahi fal konusuna yönelebilmektedir. Yıldız Haritası aracılığı ile etkili karakter analizi yapabilen insanların karşılaşmış oldukları yoğun talepler sonucu, bu talepler karşısında maddi kazanç sağlamak isteyen Astrologlar, fal konusuna yönelmiştir. Bu nedenle bazı kesimler tarafından Astroloji eşittir faldır.

Zodyak

Dünya, Kuzey Kutbu üzerinden bakıldığında, saat yönü tersi istikametinde elips çizerek dönmektedir. Çizdiği bu yörüngeden geçtiği kabul edilen yatay düzleme, ekliptik düzlem denir.

Zodyak, ekliptiğin iki yanına, yaklaşık olarak 18 derece genişliğinde ve içinde Güneş ve gezegenlerin döndüğü bir gök kubbe olarak kabul edilir.

Ekliptik düzlemi günümüzde, Dünya’nın Güneş etrafında izlemiş olduğu yörüngeye göre yaklaşık olarak 23,5 derece eğimli konumda bulunur ve bu yörüngeyi 2 noktada keser. Bu iki noktanın adları, ilkbahar ekinonsu(Koç Burcu Başlangıç noktası) ve Sonbahar ekinoksudur.

Ekliptik düzen dolanımı sırasında Güneş, günde yaklaşık bir derece ilerler. Yılda 360 derecelik bir ilerleme kaydeder. Bu hareket sırasında, Zodyak 12 burcundan geçer. Gerçekte olan, Güneş’in sabit olduğu, Zodyak 12 Burcu çevresindeki görünür hareketin oluşmasını, Dünya’nın Güneş çevresindeki dönüşünün sağladığıdır. Bu nedenle Zodyak Burcu, Güneşin mevsimlik durumunun, dünyadaki konumumuza göre belirtilmesidir.