Yönetmenin Film İçin Önemi Nedir?

Yönetmen, adından da anlaşılacağı üzere “yönetme” sorumluluğuna sahip kişidir. Bir terim olarak film çekim ekibindeki kişiyi imler.

 Film nedir?

Öncelikle film felsefesi nedir onu bir sorgulamamız gerekmektedir, bu sorudan sonra yönetmenin bu felsefe açısından önemi tartışılır. Film, estetik açıdan ve sanatsal bazı kaygılar ile oluşturulmuş birtakım yapıtlardan oluşur. Sekanslar, planlar, sahneler ve kadrajda oluşan metraj bunların prototipini oluşturmaktadır. Buradaki kilit noktası eleştiridir. Yani, sorulması gereken soru şudur: film eleştirisi film hakkında neler söyleyebilir?

Sözgelimi, bir film eleştirmeni yönetmenin derdini ne ölçüde paylaşabilir? Bunlar dil felsefesi ve sanat felsefesi açısından tartışılan önemli konulardır? Daha sonra şu sorulmalıdır: Yönetmen, bu filmi çekerken neyi amaçladı? Özetle, öncelikle filmin sanatsal bir yapıt olarak değerlendirilmesi daha sonra bu sanatsal yapıtın nasıl “göründüğü” ve nasıl “olduğu” tartışılmalı, daha sonra nasıl “olması gerektiği” belirlenmelidir. Bu aşamaların hepsi film için elzemdir.

Yönetmenin Film İçin Önemi Nedir?

 Yönetmen nedir?

Burada üç grup ayrı ayrı konuşulmalıdır:

  1. Yönetmen, senarist ve bilumum yapımcı ekibi
  2. Oyunculardan oluşan cast ekibi
  3. Sette yer alan sinematograf, rejisör gibi kişiler

Bu üç grubun farklı farklı değerlendirilmesi aslında yönetmenin tek kişinin tekelinde toplanmış olduğunun en büyük göstergesidir. Sözgelimi, herhangi bir oyuncu veya bir sinematograf veya bir senarist yönetmenin filmi çekiminde rol oynayan amacın farklı bir amacı taşıyorsa o filmin çekimi mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla cast ekibinin, senaristlerin ve sinematografların ortak derdinin yönetmenin derdi olduğu kabul edilmelidir.

Sözgelimi: kadrajda yer alan sahne sinematograf açısından nasıl görülmektedir? Sahnede görevli oyuncu nasıl bir amaçla bu sahnenin oluşmasına vesile oldu? Senarist neden bu amaca hizmet etti? bu üç sorunun da cevabı yönetmenin amacından geçmektedir. Sonuç olarak şu itiraf edilmelidir:

Bir film setinde rejisör, sinematograf, cast ekibi, yardımcı oyuncular dahil 300 kişi çalışmakta ise bu 300’ün içinde 1 yönetmen yoksa bu 300 bir şey ifade etmeyecek ve “0” olacaktır. Yönetmenin film için önemi nedir? Ayrıntılı bilgi için Truffaut’un bir sinema eleştirmeni iken ortaya atmış olduğu “auteur(yönetmen) teorisine” bakılabilir.