Astrolog Kimdir?

Günümüz adı ile astrolog yani eski tabir ile müneccim yıldızların hareketlerini takip ederek kişilerin karakterleri ve kariyerleri hakkında bilgi veren kişi anlamına gelmektedir. Nücüm eski dilde yıldız name yani yıldız bilimidir, yıldız anlamındaki necm kökünden türetilmiştir. Astronomi bilim dalı olarak insanlık kadar eski bir yapıya sahiptir ve astrologlar geçmişten günümüze kadar geçen sürede yıldızların hareketlerini […]